Psychomotorische Kinder Therapie

Psychomotorische Kindertherapie is een therapie die uitgaat van de ontwikkeling van het kind. Binnen deze therapie sluiten we dan ook aan bij wat het kind op dat moment laat zien. Het is een ervarings- en bewegifgsgerichte therapie. We gaan dan ook altijd de gymzaal in! Daarnaast gebruiken we bijvoorbeeld ook spelletjes, boeken of creatieve materialen. Voor ieder kind iets wat bij hem of haar aansluit.

PMKT bestaat uit drie fases. Deze drie fases zijn hieronder beschreven om een duidelijker beeld te geven van de therapie.

puzzel

Onderzoeksfase

In de onderzoeksfase gaat het er om dat we een zo duidelijk mogelijk beeld krijgen van het kind en zijn of haar omgeving. Dit wordt dan ook in verschillende situaties geobserveerd (bijvoorbeeld op school). Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met ouders de ontwikkeling in beeld te krijgen.

Stabilisatiefase

Als er een goed beeld is gecreëerd van de hulpvraag. Gaan we aan de slag. In deze fase wordt er veiligheid en structuur gecreëerd waardoor er een vertrouwensband ontstaat tussen de therapeut en het kind. Het kind kan zich nu openen richting de therapeut. Het kind zal gevolgd worden in wat hij of zij laat zien. Zo krijgt het kind de ruimte om te voelen, willen, denken en kunnen. Al bewegend en spelend leren de kinderen lichaamssensaties leren herkennen en koppelen aan emoties. Door hier samen met het kind bij stil te staan zal er een reëel zelfbeeld ontstaan.

kind
verdiepingsfase
Verdiepingsfase Als er een goed beeld is gecreëerd van de hulpvraag. Gaan we aan de slag. In deze fase wordt er veiligheid en structuur gecreëerd waardoor er een vertrouwensband ontstaat tussen de therapeut en het kind. Het kind kan zich nu openen richting de therapeut. Het kind zal gevolgd worden in wat hij of zij laat zien. Zo krijgt het kind de ruimte om te voelen, willen, denken en kunnen. Al bewegend en spelend leren de kinderen lichaamssensaties leren herkennen en koppelen aan emoties. Door hier samen met het kind bij stil te staan zal er een reëel zelfbeeld ontstaan.

Integratiefase

in deze fase is het de bedoeling dat het kind het nieuw geleerde gedrag gaat oefenen buiten de sessie’s. Zo kan er uiteindelijk een transfer gelegd worden. Als dit zichtbaar is zal er voor gekozen worden om geleidelijk de therapie af te bouwen.

integratiefase

Wat kost het?

Er zijn verschillende mogelijkheden om PMKT te financieren. Mocht je hier meer over willen weten, neem dan gerust even contact op. Dan kan ik jullie hier meer over vertellen!