Van Vliet PMKT biedt een bewegings en ervaringsgerichte therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dit laten zien in hun gedrag. Het doel van de therapie is de geremde ontwikkeling van het kind weer in gang te zetten.

Voor elk kind een eigen plan


Geen enkel kind is hetzelfde. En dat geldt ook voor Psychomotorische Kindertherapie. Kinderen kunnen op verschillende gebieden vastlopen en dat laten merken in verschillend gedrag. Dit kunnen ze laten zien door:

  • Teruggetrokken gedrag door weinig zelfvertrouwen
  • Laag zelfbeeld
  • Boosheid of frustratie laten zien
  • (Faal) angst
  • Overbewegelijkheid of passiviteit
  • Moeite met sociaal gedrag of regels
  • Moeite met cognitieve vaardigheden (bijvoorbeeld planmatig werken of concentreren)

Omdat elk kind om iets anders nodig heeft is de therapie altijd maatwerk. Binnen de therapie wordt er dan ook afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind. Zo kan er ingespeeld worden op de behoeftes of gevoelens van het kind.

jongen-superheld

Door met kinderen ervaring en bewegingsgericht te werk te gaan, gaan de kinderen weer ervaren wat ze wel en niet kunnen. Leren door bewegen in de breedste zin.

Door middel van diverse therapieën begeleid ik gezinnen en kinderen bij hun hulpvraag.

simone-van-vliet

Simone van Vliet

Psychomotorisch Kindertherapeut

Over mij

Kinderen weer in hun kracht zetten en ze laten ervaren wat ze allemaal in hun mars hebben, dat is mijn missie!

Neem contact met mij op

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met mij op.


Van Vliet Psychomotorische Kindertherapie
Prins Bernhardlaan 93
2741 DM Waddinxveen

info@vanvlietpmkt.nl
06-14816112